İngilizce Konuşurken En Çok Kullanılan 500 Kelime (Yazılışı ve Okunuşu)

3 1.451

1. Bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de başlangıçta mümkün olduğu kadar çok kelime öğrenmek ingilizceyi daha kolay ilerletmeye çok çok yardımcı olur,kelime öğrenmenin bir-çok yolu vardır eş anlamlarıyla ezberlemek,yazarak ezberlemek okuyarak ezberlemek vs. yazarak ezberlemek daha akılda kalıcıdır en çok tavsiye ettiğim öğrenme şeklidir bende yazarak öğrendim:)
2. Neden ingilizce konuşamıyoruz? ya da neden konuşanı anlıyoruz ama biz konuşamıyoruz? Günümüzün en büyük sorunlarından birisi. İngilizce konuşmak istiyorsanız hata yapmaktan korkmayın rezil olurum,dalga geçerler vs algısından kurtulamadığımız sürece ingilizce konuşmamız mümkün değil,insanlar hata yapa yapa öğrenirler bırakın hata yapın ama yeter ki birşey için çabalayın, öz güvenli olun kendinize güvenin ve hata yapmaktan asla korkmayın,şimdi öz güvenli olduğumuzu varsayıp diğer aşamaya geçelim. İngilizce konuşmada en büyük bir diğer unsur ise kelime haznesidir,kelime hazneniz ne kadar geniş ise o kadar güzel cümle kurabilir ve bunun sayesinde konuşabilirsiniz,bol bol kelime ezberleyin ve ezberlediğiniz kelimeler ile cümle kurmaya çalışın ve kendi kendinize konuşun soru sormaya cevap vermeye çalışın öğrendiğiniz kelimeler ile ilgili.cümle kurmaktan korkmayın yanlış da olsa kurun bir süre sonra kelime hazneniz genişlediğinde kendiliğinden konuşuyor olacaksınız,bu konuda bilgi verdiğime göre şimdi ingilizce konuşurken en çok kullanılan 500 kelimelerimize geçelim zorlanmamanız için ingilizce kelimelerin yanında okunuşlarını da verdim iyi çalışmalar..
• A,an(e,en):belirsizlik takısı,sessiz harflerden önce a seslilerden sonra an.
• Big(big):Büyük.
• Book(buk):Kitap.
• Cat(ket):Kedi.
• Dad(ded):Baba.
• Dog(dog):Köpek.
• House(hauz):Ev.
• Mom(mam):Anne.
• Single(singıl):Bekar.
• Child(çayld):Çocuk.
• Young(yaung):Genç
• Old(old):Yaşlı.
• Elevator(eleveytır):Asansör.
• Blanket(bılanket):Battaniye.
• Airconditioning(eyırkonditiyioning):Havalandırma
• Adapt(edapt):Uyum sağlamak.
• District(distırikt):Semt.
• Glove(gılov):Eldiven.
• Absorb(ebzorb):Emmek.
• Acquire(ekkuyir):Edinmek,kazanmak.
• Accustom(ekastım):Alıştırmak.
• Beforehand(biforhend):Önceden.
• Consent(konsınt):Onaylama.
• Debt(debt):Borç.
• Fed up(fid ap):Bıkmak.
• Massive(messiv):Çok büyük,iri.
• Hang up(heng ap):Telefonu kapatmak.
• Put on(put on):Giyinmek.
• Leave(liiv):Ayrılmak .
• Essential(essentiyal):Gerekli.
• insist(insist):Israr etmek.
• Agree(egrii):Katılmak,aynı fikirde olmak.
• Answer(ensır):Cevap vermek.
• Ask(esk):Sormak.
• Be(bi):Olmak.
• Begin(bigin):Başlamak.
• Believe(beliyiv):Inanmak.
• Break(breyk):Kırmak.
• Bring(biring):Getirmek.
• Build(buyild):Inşa etmek,kurmak
• Buy(bay):Satın almak.
• Call(koll):Aramak,çağırmak,seslenmek.
• Cancel(kensıl):İptal etmek.
• Choose(çuuz):Seçmek.
• Close(kılous):Kapatmak.
• Come(kam):Gelmek.
• Copy(kopiy):Kopyalamak.
• Cut(kat):Kesmek.
• Dance(dans):Dans etmek.
• Delete(deleyt):Silmek.
• Do(du):Yapmak.
• Draw(dırav):Çizmek.
• Dream(dıriyim):Hayal kurmak.
• Eat(iit):Yemek.
• End(end):Bitirmek.
• Enter(entır):Girmek.
• Exit(eksit):Çıkmak.
• Find(faynd):Bulmak.
• Fly(fılay):Uçmak.
• Get(get):Almak,sahip olmak.
• Give(giv):Vermek.
• Go(go):Gitmek.
• Have(hev):Sahip olmak.
• Know(nov):Bilmek
• Lie(lay):Yalan söylemek.
• Like(layk):Hoşlanmak.
• Listen(listın):Dinlemek.
• Live(liiv):Yaşamak.
• Love(lav):Sevmek.
• Make(meyk):Yapmak.
• Open(opın):Açmak.
• Pay(pey):Ödemek.
• Play(pley):Oynamak.
• Pull(pull):Çekmek.
• Put(pat):Koymak,yerleştirmek.
• Read(riyid):Okumak.
• Run(ran):Koşmak.
• Say(sey):Söylemek.
• See(sii):Görmek.
• Show(şov):Göstermek.
• Sit(sit):Oturmak.
• Speak(sipiyik):Konuşmak.
• Start(start):Başlamak.
• Stay(stey):Kalmak.
• Stop(stap):Durmak.
• Swim(sıvim):Yüzmek.
• Take(teyk):Almak.
• Talk(tolk):Konuşmak.
• Use(yuuz):Kullanmak.
• Want(vant):Istemek.
• Write(rayt):Yazmak.
• Evaluate(evalueyt):Değerlendirmek.
• Apologize(epolocayz):Özür dilemek.
• Allow(ellov):İzin vermek.
• Advertise(edvırtayz):Reklem vermek.
• Advise(edvays):Tavsiye vermek.
• Apply(eppılay):Başvurmak,başvuruda bulunmak.
• Assist(essist):Yardım etmek.
• Calculate(kalkuleyt):Hesaplamak,hesap yapmak.
• Care(keyır):Birseye özen göstermek,önem vermek
• Carry(kerriy):Taşımak.
• Change(çeynç):Değiştirmek.
• Cheat(çit):Birini kandırmak,aldatmak
• do:(du):Yapmak.
• Check(çek):Birşeyi kontrol etmek.
• Clean(kıliyin):Temizlemek.
• Climb(kılaymb):Tırmanmak.
• Compare(kompeyır):Karşılaştırmak.
• Collect(kollekt):Biriktirmek,toplamak.
• Complete(kompiliyt):Tamamlamak.
• Continue(kintinyu):Devam etmek.
• Cook(kuk):Pişirmek.
• Correct(korrekt):Birşeyi düzeltmek.
• Create(kıreyt):Yaratmak.
• Cross(kıros):Karşıdan karşıya geçmek.
• Cry(kıray):Ağlamak.
• Cure(küyur):Iyileştirmek.
• Decide(disayd):Karar vermek.
• Die(day):Ölmek.
• Discuss(diskas):Tartışmak.
• Dislike(dislayk):Birşeyi Sevmemek.
• Dress(dıres):Giyinmek.
• Drink(dırink):Içmek.
• Drive(drayv):Araba sürmek.
• Earn(örn):Kazanmak.
• Edit(edit):Düzenlemek.
• Escape(eskeyp):Kaçmak.
• Estimate(estimeyt):Tahmin etmek.
• Exchange(eksçeynç):Takas etmek.
• Expect(ekspekt):Ummak.
• Explain(explayin):Açıklamak, izah etmek.
• Fail(feyıl):Başarısız Olmak.
• Fall(foll):Düşmek.
• Fear(feyır):Korkmak.
• Feed(fiid):Beslemek.
• Feel(fiiil):Hissetmek.
• Fill(fil):Doldurmak.
• Fix(fiks):Birşeyi tamir etmek,onarmak.
• Follow(falov):Takip etmek.
• Forbid(fobid):Birşeyi yasaklamak.
• Forgive(fogiv):Bağışlamak,affetmek.
• Guess(gess):Tahmin etmek.
• Happen(heppın):Birşeyin olması,meydana gelmesi.
• Hate(heyt):Nefret etmek.
• Heal(hiyıl):iyileştirmek.
• Hear(hiyır):Duymak.
• Help(help):Yardım etmek.
• Hide(hayd):Saklamak.
• Hire(hayr):Kiralamak.
• Hit(hit):Vurmak.
• Hold(hold):Tutmak.
• Hope(hop):Ummak.
• Invite(invayt):Davet etmek.
• Jump(camp):Zıplamak.
• Kick(kik):Tekmelemek.
• Kiss(kis):Öpmek.
• Kill(kill):Öldürmek.
• Knock(nok):Çalmak(kapıyı)
• Look(luk):Bakmak.
• Lose(luus):Kaybetmek.
• Marry(merriy):Evlenmek.
• Meet(miit):Buluşmak.
• Offer(ofır):Önermek,teklif vermek.
• Pass(pas):Geçmek.
• Paste(peyst):Yapıştırmak.
• Present(pıresınt):Sunmak.
• Print(pırint):Yazıcıdan çıkarmak.
• Push(puş):Itmek.
• Reach(riçh):Ulaşmak.
• Refuse(refuyus):Reddetmek.
• Repair(ripeyir):Tamir etmek.
• Repeat(ripiyit):Tekrar etmek.
• Search(sörçh):Araştırmak.
• Select(selekt):Seçmek.
• Sell(sel):Satmak.
• Send(send):Göndermek.
• Sleep(sıliiip):Uyumak.
• Spend(sıpend):Harcamak.
• Stand(sıtend):Biryerde durmak.
• Study(sıtady):Çalışmak.
• Surprise(söprayz):Şaşırmak.
• Taste(teyst):Tadına bakmak.
• Teach(tiiçh):Öğretmek.
• Tell(tel):Anlatmak.
• Think(tink):Düşünmek.
• Touch(taç):Dokunmak.
• Trade(tıreyd):Takas etmek.
• Try(tıray):Denemek.
• Turn(törn):Dönmek.
• Understand(andırsıtend):Birşeyi anlamak.
• Visit(visit):Ziyaret etmek.
• Vote(voyt):Oy vermek.
• Wake up(veyk ap):Uyanmak.
• Walk(volk):Yürümek.
• Wash(voş):Yıkamak (birşeyi)
• Watch(voç):Izlemek.
• Win(vin):Kazanmak.
• Wish(viş):Dilemek(birşeyin olmasını)
• Work(vörk):Çalışmak(bir işte biryerde
• Afford(efford):Gücü yetmek(birseyi almaya.
• Admire(edmayır):Hayran olmak.
• Announce(ennauns):Duyurmak.
• Appear(eppiyir):Görünmek.
• Appreciate(eprışeyt):Takdir etmek.
• Approach(eproaç):Yaklaşmak.
• Approve(epruv):Onaylamak.
• Arrange(errınç):Ayarlamak,düzenlemek.
• Argue(argü):Tartışmak.
• Arrive(errayv):Ulaşmak.
• Assume(essuym):Varsaymak.
• Attack(ettek):Salldırmak.
• Bake(beyk):Fırında pişirmek.
• Ban(ben):Yasaklamak.
• Beg(beg):Yalvarmak.
• Behave(biheyv):Davranmak.
• Bite(bayt):Isırmak.
• Boil(boyıl):Kaynamak.
• Book(buuk):Rezervasyon yaptırmak.book kitap anlamı ipe karıştırmayın.
• Brake(bıreyk):Fren yapmak.
• Breathe(bıreyt):Nefes Almak.
• Command(kommend):Emir Vermek.
• Communicate(kommunikeyt):Iletişim kurmak.
• Complain(kompıleyin):Şikayet etmek.
• Concencrete(konsensıreyt):Konsantre olmak.
• Confess(konfes):Itiraf etmek.
• Confirm(konfirm):Onaylamak.
• Confuse(konfiyus):Kafası karışmak.
• Connect(kınnekt):Iki şeyi birbirine bağlamak.
• Consider(konsidır):Dikkate almak.
• Consult(konsalt):Danışmak.
• Cough(kaf):Öksürmek.
• Count(kount):Saymak.
• Crack(kırak):Çatlatmak.
• Damage(demıç):Zarar vermek.
• Decline(diklayn):Reddetmek.
• Decorate(dekoreyt):Dekore etmek.
• Defend(difend):Savunmak.
• Define(difayn):Tanımlamak.
• Delay(dıley):Geciklemek.
• Deliver(dilivır):Teslim etmek.
• Depend(dipend):Bağlı olmak.
• Describe(discırayb:Birşeyi tarif etmek.
• Develop(divilop):Geliştirmek.
• Disagree(disegri):Aynı fikirde olmamak.
• Drop(dırop):Düşürmek.
• Encourage(enkarıç):Teşvik etmek,cesaretlendirmek.
• Enjoy(incoy):Eğlenmek,zevk vermek.
• Erase(ereys):Silmek (birşeyi), yada birini hayatınızdan silmek olarak da kullanabilirsiniz isterseniz.
• Examine(egzemin):Incelemek.
• Exercise(egzirzays):Egzersiz yapmak.
• Fold(fold):Katlamak.
• Grow(gırov):Büyütmek.
• Handle(hendıl):Ele almak(konu.
• Heat(hiit):Birşeyi ısıtmak.
• Hurry(hörriy):Acele etmek.
• Identify(aydentifay):Tanımlamak.
• Ignore(ignor):inkar etmek,görmezden gelmek.
• Imagine(imeciyn):Hayal etmek.
• Import(import):Ithal etmek.
• İmpress(impires):Etkilemek,etkilenmek.
• Improve(impıruv):Geliştirmek.
• Include(inkulud):Dahil etmek.
• Increase(inkırıise):Arttırmak.
• Interest:(intırest):Ilgilenmek.
• Interview(interviyiv):Görüşme yapmak.
• Introduce(intırkduyüs):Tanıştırmak.
• Invent(invent):Icat yapmak.
• Jelaous(celıs):Kıskanmak,kıskanç.
• Join(coin):Katılmak
• Justify(castifay):Doğrulamak,haklı çıkarmak.
• Keep(kiiip):Saklamak,korumak.
• Laugh(lauf):Gülmek.
• Learn(lörn):Öğrenmek.
• Load(loud):Yüklemek.
• Lock(lok):Kitlemek.
• Manage(meneyç):Yönetmek.
• Match(meç):Eşleştirmek.
• Mean(miin):Anlamına gelmek,demek istemek cimri anlamında kullanılıyor.
• Measure(mijır):Ölçmek.
• Memorise(memorayz):Ezberlemek.
• Miss(mis):Özlemek yada ıskalamak her ikiside kullanılıyor.
• Mix(miks):Karıştırmak.
• Move(muv):Hareket etmek.
• Need(niid):Birseye ihtiyaç duymak,ihtiyacı olmak.
• Notice(notays):Farkına varmak.
• Order(ordır):Sipariş etmek veya emretmek her iki anlamında doğru.
• Pick(pik):Birşeyi seçmek almak.
• Postpone(postpon):Ertelemek.
• Prefer(pıriför):Tercih etmek.
• Produce(pıroduyüs):Üretmek.
• Promise(pıromis):Söz vermek.
• Propose(pırıpos):Teklif etmek.
• Protect(pırotekt):Korumak.
• Prove(pırov):Ispatlamak.
• Provide(pırovayd):Sağlamak.
• Punish(paniş):Cezalandırmak.
• Rain(rein):Yağmurun yağması.
• Raise(reyz):Arttırmak.
• Realize(rialayz):Gerçekleştirmek.
• Receive(risiyiv):Teslim almak.
• Recognize(rikognayz):Tanımak,fark etmek.
• Recommend(rekomend):Tavsiyede bulunmak.
• Record(rikord):Kaydetmek.
• Reduce(rediyus):Azaltmak.
• Reject(ricekt):Itiraz etmek.
• Relax(rilaks):Rahatlamak.
• Release(riliyiz):Serbest bırakmak.
• Remember(rimembır):Hatırlamak.
• Remind(rimaynd):Hatırlatmak.
• Remove(rimov):Kaldırmak.
• Rent(rent):Kiralamak.
• Replace(repıleys)Birşeyin yerimi Değiştirmek.
• Reply(repılay):Birşeyi cevaplamak.
• Request(rikuest):Talep etmek.
• Rescue(reskiyu):Kurtarmak.
• Retire(ritayır):Emekli olmak.
• Return(ritörn):Dönmek.
• Risk(risk):risk almak,risk.
• Sack(sak):Kovmak.
• Satisfy(satisfay):Tatmin olmak.
• Save(seyv):Kurtarmak.
• Share(şeyır):Paylaşmak.
• Shave(şeyyv):Tıraş olmak.
• Shout(şaut):Bağırmak.
• Sign(sayn):Imzalamak.
• Sing(sing):Şarkı söylemek.
• Ski(sıki):Kaymak.
• Smell(sımel):Koklamak.
• Sneeze(sıniiz):Burnunu çekmek.
• Snow(sınov):Kar yağması.
• Spell(sıpel):Hecelemek.
• Spin(sıpin):Dönmek.
• Squeeze:(siguize):Sıkmak(limon.vs
• Succeed(saksiid):Başarmak.
• Suggest(saccest):Önermek.
• Supply(sappılay):Sağlamak.
• Support(saport):Desteklemek.
• Suppose(sappoze):Varsaymak.
• Suspect(saspekt):Şüphelenmek.
• Tear(tiyır):Yırtmak,yırtılmak.
• Throw(tırov):Atmak.
• Tie(Tay):Kıravat,kıravat bağlamak.
• Train(tıreyn):Eğitmek
• Apple(eppıl):Elma
• Chair(çeyır):Sandalye.
• Travel(tırevıl):Seyahat etmek.
• Undress(andıres):Soyunmak.
• Unlock(anlok):Kilidi açmak.
• Verify(verifay):Doğrulamak.
• Waste(veyst):Ziyan etmek.
• Wave(veyv):Sallamak.
• Wear(viyır):Giyinmek.
• Accomplish(ekkampiliş):Başarmak.
• Acknowledge(eknovlıç):Bilgilendirmek.
• Attend(etend):Katılmak.
• Cause(kaus):Sebep,neden olmak.
• Chew(çiv):Çıgnemek.
• Clap(kılap):Alkışlamak.
• Comb(komb):Saç taramak.
• Concern(konsırn):ilgilendirmek.
• Consume(konsiyum):Tüketmek.
• Consumer(konsümer):Tüketici
• Contain(kontayin):Içermek.
• Deserve(diserv):Layık olmak.
• Destroy(distıroy):Yok etmek.
• Detect(ditekt):Tespit etmek.
• Dig(dig):Kazmak.
• Disappear(diseppiyır):Kaybolmak.
• Disapprove(dissepruv):Onaylamamak
• Discover(diskavır):Keşfetmek.
• Dissapoint(disapoint):Hayalkırıklığına uğramak.
• Dive(dayv):Dalmak.
• Divide(divayd):Bölmek.
• Divorce(divors):Boşanmak.
• Donate(doneyt):Bağışlamak.
• Drag(dırek):Sürüklemek.
• Dry(dıray):Kurutmak.
• Educate(edukeyt):Eğitmek.
• Emphasize(empisayz):Vurgulamak.
• Employ(empıloy):iş vermek.
• Entertain(entırtein):Eğlendirmek.
• Excuse(eksguyiz):özür dilemek.
• Exist(egsist):Var olmak.
• Explore(ekspılor):Keşfetmek.
• Export(eksport):Ihracat.
• Face(Feys):Yüzleşmek.
• Expand(ekspand)Genişletmek.
• Finalise(finalayz)Sonlandırmak.
• Float(flot):Yüzmek.
• Flow(fılov):Birşeyin akması.
• Force(fors):Zorlamak.
• Harm(harm)Zarar vermek.
• Hesitate(hesiteyt):Tereddüt etmek.
• Hug(hag)Sarılmak.
• Hunt(hant):Avlanmak
• İnform(inform):Bilgilendirmek.
• Injure(incur):Sakatlanmak.
• Judge(caç):Yargılamak.
• Label(leybıl):Etiketlemek.
• Lead(leid):Öncülük etmek.
• Lick(lik):Yalamak.
• List(list):Listelemek.
• Lift(lift):Kaldırmak.
• Manufacture(menifekçır):Üretmek
• Mark(mark):Işaretlemek.
• Mention(menşın):Bahsetmek,değinmek.
• Merge(mörç):Birleştirmek.
• Obey(obey):Itaat Etmek.
• Object(obcekt):Itiraz etmek.
• Observe(obsörv):Gözlemlemek.
• Obtain(obtain):Elde etmek.
• Gain(gein):Kazanmak.
• About(ebaut):Hakkında,civarı.
• All(oll):Bütün,tam.
• Also(also):Ayrıca.
• And(end):Ve
• As(ez):için,gibi.
• At(et):Da,de.
• Be(bi):Olmak.
• Because(bikaus):Çünkü.
• But(bat):Fakat.
• By(bay):Tarafından.
• Can(ken):Abilmek,ebilmek.
• Could(kuld):Ebili,ebilirdi.
• Day(dey):Gün.
• Even(evın):Bile.
• First(först):Ilk.
• For(for):Içın,çünkü.
• From(fırom):Dan,den.
• Get(get):Elde etmek.
• Go(go):Gitmek.
• How(hav):Nasıl.
• İf(if):Eğer.
• İn(in):Içinde.
• İnto(intu):Içine.
• Just(cast):Henüz,sadece.
• Know(nov):Bilmek.
• Man(men):Adam.
• Many(meniy):Çoğu.
• Me(mi):Beni bana.
• More(mor):Daha çok.
• New(niv):Yeni.
• Not(nat):Değil,olumsuzluk eki.
• Now(nav):Şimdi.
• Of(of):In,in
• On(on):Üzerinde.
• Only(onli):Sadece.
• Or(or):Veya,ya da
• Other(adır):Diğer.
• Our(aur):Bizim.
• Out(aut):Dışarı,dışarıda.
• People(pipıl):Insanlar.
• So(so):böylece.
• Some(sam):Bazı,biraz.
• Than(den): e göre.
• That(det):o,uzaktaki.
• The=belirli bir kişiyi,objeyi tanımlamak için kullanılır.
• Their(deyır):Onların.
• Thing(thing):Şey.
• This(dis): bu (yakındaki birşey için).
• Time(taym):Zaman,süre.
• To(tu): a,e
• Up(ap):Yukarı.
• Very(veri):Çok.
• Want(vant):Istemek.
• Way(vay):Yol.
• Well(vel):Iyi.
• With(vith):Ile birlikte.
• Would(vuld):ecekti,erdi.
• Year(yiır):Yıl.
• Accept(eksept):Kabul etmek.
• Achieve(eçhii):Başarmak,elde etmek.
• Act(ekt):Davranmak.
• Add(ed):Eklemek.
• Affect(effekt(Etkilemek.
• Aim(eyim);Amaçlamak,hedeflemek.
• Beat(biit):Yenmek.
• Breed(bı-riid):Üretmek.
• Design(dizayn):Tasarlamak.
• Worry(vori):Endişelenmek.
• Warn(vorn):Uyarmak.
• Wake(veyk):Uyanmak.
• Wait(veyt):Beklemek.
• Treat(tı-riit):Tedavi etmek,davranmak.
• Sweep(sıviip):Süpürmek.
• Swear(sıviyır):Yemin etmek.
• Stick(sıtik):Yapışmak.
• Sting(sıting):Batmak canını yakmak.
• Steal(sıtiyıl):Çalmak.
• Spread(sıpread):Yaymak.
• Slide(sılayd):Kaymak.
• Slap(sılap):Tokatlamak
• Sink(sink):Batmak.
• Shrink(şırink):Küçülmek.
• Shine(şayn):Parlamak.
• Shake(şeyk):Sallamak.
• Settle(settıl):Razı olmak,yerleşmek.
• Seem(siim):Görünmek.
• Roll(rol):Yuvarlamak.
• Yesterday(yestırdey):Dün.
• Tonigh(tunayt):Bugece.
• Tomorrow(tımarrov):Yarın.
• Really(riyilliy):Gerçekten.
• Lunch(lanç):Öğle yemeği yemek.
• Evening(ivening):Akşam
• Great(gıreyat):Önemli

3 Yorumlar
 1. Betül diyor

  Emeğine sağlık canım çok güzel olmuş, teşekkürler <3

  1. İngilizce Öğretmeni diyor

   rica ederim bilgi paylaştıkça çoğalır.

 2. selvi diyor

  süper olmuş teşekkürler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

bursa escort bursa escort konya escort seks hikaye şahin k porno porno izle bursa escort mersin escort izmir escort ne nedir cilt bakımı